walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 12 grudnia 2018 r., godz. 15.00 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

 

Porządek obrad:

  1. Przywitanie zebranych gości
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Ustalenie składek członkowskich na rok 2019 – podjęcie uchwał.
  6. Ustalenie wysokości diet dla Członków Organów LGD – podjęcie uchwały
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie posiedzenia

udostępnij ten post