Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

LGD “Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD, dnia 18 grudnia 2017, o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy, przy ul. Bałtyckiej 3C.
Prosimy o przybycie na Zebranie, ze względu na zmiany w statucie LGD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” z dnia 18-12-2017 r.

  1. Przywitanie gości
  2. Otwarcie Zebrania, Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie quorum
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
  5. Zmiana statutu LGD – § 14 ust. 11 (dodanie lit. ł – kompetencji Walnego Zebrania w sprawie ustalania wysokości diet dla Członków organów LGD) oraz § 18 w zakresie zasad wypłacania diet dla członków organów LGD– podjęcie uchwały nr 6/2017
  6. Ustalenie wysokości diet dla Członków Organów LGD (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) – podjęcie uchwały nr 7/2017
  7. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2018 – podjęcie 5 uchwał
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia

udostępnij ten post