walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 14-12-2016 o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Straszynie przy ulicy Dworcowej 6a.

Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy”:

  1. Przywitanie zebranych Członków LGD
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie kworum
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Ustalenie wysokości i terminu opłat składek członkowskich na rok 2017 dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, parafii i związków wyznaniowych, instytucji kultury oraz gmin (podjęcie uchwał)
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Prezes Zarządu Emilia Grzyb serdecznie zaprasza Członków LGD na wspólne spotkanie świąteczne przy symbolicznej potrawie wigilijnej i wspólnym śpiewie tradycyjnych i pięknych kolęd.

wigilia

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post