aktywizacyjne

Ostatni etap konsultacji projektu LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do ostatniego etapu konsultacji społecznych, przygotowanego na podstawie badań społecznych i danych zastanych, projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W dokumencie zostały ujęte potrzeby społeczności, wyrażone w badaniach ankietowych oraz w bezpośrednio przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych.

Zapraszamy do lektury:

Projekt LSR

Formularz Uwag

W dniu 04-05-2023 konsultacje zostały zakończone.

udostępnij ten post