aktywizacyjne

„Petycja mieszkańców o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza”

Poniżej przekazujemy informację:

Szanowni Państwo, 

W trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu  uruchamiamy nową inicjatywę – petycję do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla województwa pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027.  Apel ten jest dostępny do podpisu przez wszystkich mieszkańców na naszej stronie https://pomorskie.eu/petycja/ . Proszę o zapoznanie się z „Petycją mieszkańców o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza” i zachęcam do włączenia się w akcję tak ważną dla rozwoju województwa pomorskiego.

 Z poważaniem, Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

udostępnij ten post