partnerow

Planowany nabór wniosków

Szanowni Państwo,

LGD „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków na działanie „Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności turystycznej lub rekreacyjnej” oraz na działanie „Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych”.

Termin planowanego naboru to 30 wrzesień – 13 październik 2020.

Chętnych przedsiębiorców zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Strefa Beneficjenta https://trzykrajobrazy.pl/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo indywidulane w sprawie podstawowych zasad dotyczących warunków udzielenia wsparcia po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

udostępnij ten post