aktywizacyjne

„Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej.

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji „I Ty możesz wszystko” Pani Prezes Emilia Grzyb uczestniczyła w podsumowaniu projektu, realizowanego od 2019 roku „Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach LEADER 2014-2020.
Na terenie gminy Kolbudy odbywały się liczne zajęcia i warsztaty dedykowane seniorom. Mieszkańcy zdobywali nowe umiejętności plastyczne, poznawali przydatne w życiu codziennym zagadnienia z zakresu prawa, psychologii czy mediacji. Mieli też okazję rozwijać swój warsztat aktorski. Próbkę umiejętności scenicznych zaprezentowali z powodzeniem podczas uroczystej gali. Wydarzenie uświetnił występ artysty operowego Sławomira Olgierda Kramma. Liderem projektu, o wartości 51 632 zł, była Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, z kierownik Jolanta Lipińską.

udostępnij ten post