biuro

Ponowne ogłoszenie o pracę

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

LGD „Trzy Krajobrazy” będzie realizować podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegające na dystrybucji środków finansowych Unii Europejskich na swoim obszarze działania realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z dokumentacją obowiązującą w programie LEADER 2014-2020, a także z działalnością LGD „Trzy Krajobrazy” na naszej stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl

Biuro LGD znajduje się w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina (w budynku świetlicy wiejskiej).

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie
  • praktyczna znajomość obsługi komputera
  • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

  • wiedza na temat zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • znajomość ustaw, przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania LSR
  • umiejętność pracy w zespole

LGD zastrzega sobie prawo do nie informowania uczestników o wynikach konkursu.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres e-mail: biuro@trzykrajobrazy.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lipca 2016 r. do godziny 16:00.

Zapewniamy ciekawą, różnorodną i interesującą pracę w miłej atmosferze.

Dodatkowe informacje tel. 666 350 070

udostępnij ten post