biuro

Praca w LGD “Trzy Krajobrazy”

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegający na dystrybucji środków finansowych Unii Europejskiej na swoim obszarze działania realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z dokumentacją obowiązującą w programie LEADER 2014-2020, a także z działalnością LGD „Trzy Krajobrazy” na naszej stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl

Biuro LGD znajduje się w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina (w budynku świetlicy wiejskiej).

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • praktyczna znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność,
  • zdolności organizacyjne
  • znajomość pracy biura, zasad obiegu dokumentów.

Wymagania dodatkowe

  • co najmniej 2-letni staż pracy,
  • doświadczenie w realizacji projektów,
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań i warsztatów,
  • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania LSR.

CV wraz z listem motywacyjnym należy złożyć osobiście w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie ul. Szkolna 5 po uprzednim umówieniu się telefonicznie nr Tel. 666 350 070

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21 lipca 2017r.

Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55

Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post