aktywizacyjne

Projekt współpracy – badania społeczne

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”. Przygotowaliśmy jedno proste pytanie, które zajmie Państwu ok. 1 minutę. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne.
 
Celem ankiety jest zbadanie opinii społeczności lokalnej na temat planowanych zmian w LSR dotyczących partnera projektu współpracy. W LSR wskazano, że LGD zamierza realizować międzynarodowy projekt współpracy z LGD „Dorzecze Łeby” oraz LGD Lider Blekinge ze Szwecji. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie udało się nawiązać współpracy z tymi jak i innymi partnerami z zagranicy. W konsekwencji LGD „Trzy Krajobrazy” zamierza realizować projekt współpracy z partnerami krajowymi. Zmiana ta nie wpłynie na temat projektu którym jest „Stworzenie warunków do promocji obszaru poprzez ponadnarodowe działania promocyjne i organizację  centrum informacji i promocji obszaru” jak i cel główny LSR. Ponadnarodowe działania w tym projekcie będą zrealizowane przez zastosowanie dwóch wersji językowych (angielskiej i niemieckiej).
 
W związku z tym LGD „Trzy Krajobrazy” zaplanowało zmianę w LSR: z „projekt współpracy międzynarodowy” na „projekt współpracy krajowy” oraz wykreślenie z LSR partnerów: LGD „Dorzecze Łeby” oraz LGD Lider Blekinge.

udostępnij ten post