kozliny

Przemyt się udał? – Polska w Koźlinach

Tam gdzie granica, tam też zdarza się przemyt i kontrabanda. Do tego procederu przyłożyło rękę również LGD Trzy Krajobrazy. Ale nie zrobiliśmy tego sami. Współudział mieli także Gmina Suchy Dąb oraz Stowarzyszenie Wczoraj, Dziś i Jutro. Jakie towary przemycaliśmy? Czy przemyt się udał?

W Koźlinach (gmina Suchy Dąb) przebiegała granica między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk. Od roku 1920 mieszkańcy tej miejscowości, podobnie jak wielu innych osad i wsi na Pomorzu,musieli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Podróż do pracy, wyjazd do rodziny łączyły się z potrzebą przekroczenia granicy. Możliwość całodobowego ruchu granicznego zachowała w miarę stabilne stosunki miejscowej ludności, niezależnie od dzielącej jej granicy. Stan taki utrzymywał się niemalże do lata 1939 r.  Z czasem pojawił się nielegalny handel przygraniczny oraz okazja do dorabiania przemytem. Sytuację ułatwiał fakt, że po obu stronach można było liczyć na znajomych i krewnych. A my przemycaliśmy…

LGD “Trzy Krajobrazy” razem z Gminą Suchy Dąb oraz Stowarzyszeniem “Wczoraj, Dziś i Jutro” chciało przemycić do współczesności wydarzenia sprzed prawie stu lat. Przemycaliśmy wiedzę o zapomnianym miejscu, gdzie do dziś stoją budynki punktu kontroli celnej dla ruchu samochodowego i pieszego, jedne z najlepiej zachowanych obiektów tego typu na całej długości granicy. Naszą kontrabandą było uświadomienie społeczności, jak bogatą i ciekawą historię kryją miejscowości na naszym obszarze. Pomogło nam w tym Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Fort, które odtworzyło atmosferę tamtych dni dzięki swoim historycznym strojom, pojazdom i inscenizacji. Pogłębianie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, przekazywanie wiedzy o poprzednich wiekach oraz promowanie takich niezwykłych miejsc stawiamy sobie jako cel.

Czy przemyt się udał? Czy wspólna inicjatywa Pani wójt Gminy Suchy Dąb, Stowarzyszenia “Wczoraj, Dziś i Jutro” oraz LGD “Trzy Krajobrazy” zachęciła do pogłębiania wiedzy historycznej i kulturalnej regionu? Czy taki “proceder” jest potrzebny w naszym regionie? Oceńcie sami.

udostępnij ten post