partnerow

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy raport z przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi nr 10/01/2022 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR 2014-2020

udostępnij ten post