logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Obowiązkowa klauzula do podpisania przez beneficjentów

Beneficjenci, którzy w ramach realizacji operacji wykazują wkład rzeczowy są obowiązani do przedstawienia oświadczenia, podpisanego przez osoby świadczące lub udostępniające wkład rzeczowy, do wniosku o płatność.

Uczestnicy szkoleń lub warsztatów w ramach realizacji operacji są obowiązani do podpisania oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych. Beneficjent ma obowiązek dołączyć podpisane oświadczenie przez wszystkich uczestników szkolenia/warsztatów do wniosku o płatność.

udostępnij ten post