-8416656369732689970

Seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze”

W dniu 7 kwietnia 2022r. w Starym Polu, na zaproszenie Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, Pani Prezes LGD „Trzy Krajobrazy” Emila Grzyb i pracownik biura Danuta Nolbrzak-Hejmowska,  uczestniczyły  w seminarium pt.: „Gospodarstwa opiekuńcze – badanie potencjału społecznego i rynkowego”. Na początku spotkania zaprezentowano stoły wielkanocne, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu malborskiego, następnie odbyła się prezentacja projektu „Gospodarstwa opiekuńcze  w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych ( GROWID)”. Podczas dyskusji przedstawicielki „LGD Trzy Krajobrazy” zgłosiły uwagi do przedstawionych w projekcie niezbędnych warunków, jakie powinny być spełnione przez osoby, które chciałyby utworzyć tego typu miejsce w swoim gospodarstwie rolnym. Po przeprowadzeniu dyskusji wszyscy uczestnicy zgodzili się z wnioskiem naszej LGD, że pobyt w takim gospodarstwie nie powinien zastępować 8- godzinnego pobytu w Domu Pomocy Społecznej z pełną opieką medyczną, ale ograniczać się tylko do kilkugodzinnej,  2-3 razy w tygodniu integracji osób starszych i przeciwdziałaniu przez to chorobom układu starzenia poprzez kontakt z naturą np. przez wspólne wykonywanie w takim gospodarstwie drobnych prac ogrodniczych, kontakt ze zwierzętami, warsztaty rękodzielnicze czy kulinarne. Uczestnicy seminarium zgłosili  projektodawcom rekomendacje dla Komisji Sejmowej, aby tworzone w tym zakresie prawo, nie było zbyt restrykcyjne dla właścicieli takich obiektów i nie wymagało od nich uzyskania certyfikatu opiekuna  medycznego osób starszych. Na zakończenie seminarium Pani Prezes Emilia Grzyb wręczyła wykładowcy upominek z materiałami promującymi walory turystyczne obszaru 3 Krajobrazy Gdańskie. 

udostępnij ten post