Seniorzy w Starej Papierni – poznajemy obszar LGD

Wpis opublikowano: 24 sierpnia 2018

Wycieczka drezynami, czerpanie papieru, a także zwiedzanie Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie – takie atrakcje mogli przeżyć seniorzy z Gminy Trąbki Wielkie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało kolejną wycieczkę po obszarze LGD.

Wydarzenie to było jednym z elementów realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju. Mieszkańcy obszaru LGD mogą poznać okolice i zobaczyć najciekawsze atrakcje turystyczne. W trakcie wizyty w muzeum, oprócz historii miejsca, seniorzy poznali historię obszaru oglądając wystawę strojów gdańskich z XVII w. Mamy nadzieję, że uczestnicy wyjazdu będą chętni odwiedzić ponownie “Starą papiernię”, tym razem z rodzinami, lub poznać inne atrakcje, których na naszym terenie jest niemało.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru