img_20220509_211630488-2

Smart Village

W poniedziałek 9 maja 2022 roku, w godzinach wieczornych, Pani Prezes Emilia Grzyb i dyrektor biura LGD Pan Roman Grzyb, spotkali się w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie z przedstawicielami społeczności lokalnej Mierzeszyna, w tym Panią Sołtys, przedstawicielami Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska oraz Panem Władysławem Ornowskim z Fundacji „ Pan Władek”. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Trąbki Wielkie, Pan Błażej Konkol. Tematem spotkania było omówienie zasad utworzenia partnerstwa w ramach przygotowania Koncepcji Smart Villages i realizacji  inicjatyw społecznych w niej zawartych. „Burza mózgów” zaowocowała wieloma pomysłami. Z kilku propozycji wstępnie wybrano zagospodarowanie zbiornika wodnego w centrum wsi. Inicjatywa spełnia kryteria dostępu i będzie związana z promocją dziedzictwa historycznego miejscowości, wykorzystując innowacyjność i cyfryzację.

udostępnij ten post