Spotkania informacyjno – konsultacyjne

LGD „Trzy Krajobrazy” organizuje kolejne dwa szkolenia dla osób chcących pozyskać wsparcie finansowe z UE. Tym razem skierowane jest ono do osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Spotkanie nr 1:

Szkolenie LGD „Trzy Krajobrazy” Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące operacji w zakresie  utworzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

W trakcie spotkania:
– powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie
– poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego
– omówimy podstawowe zasady sporządzania biznesplanu
– jak skutecznie spełnić Lokalne kryteria wyboru

Dla kogo?
osoby fizyczne zamieszkujące (na stałe lub czasowo) na terenie LGD, które w ostatnich dwóch latach nie prowadziły działalności gospodarczej

Kiedy?

4 marca 2019 r., w godz. 9 -13.00.

Gdzie?

Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6

Spotkanie prowadzą: 

Roman Grzyb – Dyrektor biura LGD

Jarosław Zielonka – Konsultant ds biznesplanu

Zgłoszenia, do 28 lutego 2019 r., proszę nadsyłać na adres: biuro@trzykrajobrazy.pl lub składać osobiście w biurze LGD

podając imię i nazwisko i temat spotkania.

Liczba miejsc ograniczona!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie nr 2

Szkolenie LGD „Trzy Krajobrazy” – rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące  operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

W trakcie spotkania:
– powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie
– poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego

– omówimy podstawowe zasady sporządzania biznesplanu
– jak skutecznie spełnić Lokalne kryteria wyboru

Dla kogo?

przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LGD

Kiedy?

4 marca 2019 r., w godz. 11.00-15.00.

Gdzie?

Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6

Spotkanie prowadzą: 

Roman Grzyb – Dyrektor biura LGD
Jarosław Zielonka – Konsultant ds biznesplanu
Zgłoszenia, do 28 lutego 2019 r., proszę nadsyłać na adres: biuro@trzykrajobrazy.pl lub składać osobiście w biurze LGD podając imię i nazwisko i temat spotkania.

Liczba miejsc ograniczona!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

udostępnij ten post