tlum1

Spotkania konsultacyjne etap II zakończone

Szanowni Państwo,

LGD „Trzy Krajobrazy” w grudniu 2022 r., zakończyło spotkania konsultacyjne II etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Na spotkaniach przedstawiono zarys celów i przedsięwzięć, a także wskaźników rezultatu i produktu. Projekt celów został skonstruowany na podstawie stworzonej analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD, która została wcześniej skonsultowana ze społecznością lokalną, w tym poprzez ankiety, spotkania konsultacyjne, indywidualne spotkania branżowe.

W dalszych etapach, na podstawie stworzonej analizy potrzeb i celów LSR, biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych badań społecznych, powstaną kolejne rozdziały Strategii, która już w całości zostanie przekazana do konsultacji społecznych.

Zapraszamy do czynnego udziału w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

udostępnij ten post