spotkania

Spotkania konsultacyjne I etapu tworzenia LSR

Szanowni Państwo,

w dniach 27-29.06.2022 odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele mieszkańców wszystkich 6 gmin naszego obszaru. Obecni byli Wójt gminy Trąbki Wielkie, Zastępca Wójta gminy Cedry Wielkie, sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, beneficjenci programu 2014-2020. Na spotkaniach został przedstawiony projekt analizy SWOT, a także potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru.

Sporządzone wnioski ze spotkań zostaną przekazane Grupie Roboczej ds. LSR.

Dziękujemy uczestnikom za owocne spotkania i zapraszamy do dalszej współpracy nad budową LSR.

udostępnij ten post