partnerow

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, harcerzy, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej miejscowości, organizacji lub przedsiębiorstwa. To społeczność decyduje, w jaki sposób wykorzystać środki europejskie, ukierunkowane na najważniejsze sfery życia.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się cykl spotkań:

  1. Urząd gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy (sala widowiskowa) w dniu 05-12-2022, w godz. 16.00 -17.30 dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie oraz gminy Kolbudy
  2. Urząd gminy Suchy Dąb (ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb), w dniu 07-12-2022 w godz. 16.00 -17.30 dla mieszkańców gminy Cedry Wielkie oraz gminy Suchy Dąb
  3. Urząd gminy Pruszcz Gdański (ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo), w dniu 08-12-2022, w godz. 16.00 -17.30 dla mieszkańców gminy Pszczółki oraz gminy Pruszcz Gdański

Lokalna Strategia Rozwoju będzie obejmować obszar 6 gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.

Na spotkaniach pragniemy omówić z Państwem kluczowe cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośne planowane działania, które zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej w ramach I etapu konsultacji analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru.

Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i propozycje.

Ze względu na ograniczenia technicznie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 czerwca 2022 r. na adres mailowy: biuro@trzykrajobrazy.pl, lub pod numerem telefonu: 58 306 33 55, podając imię, nazwisko, podmiot, lub funkcję, gminę oraz termin spotkania.

Czekamy na Państwa!

udostępnij ten post