spotkanie_kolbudy_wrzesień2018

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych założeniem lub rozwinięciem działalności gospodarczej.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu gdańskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W programie spotkania m.in.:
formy wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
finanse na rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
unijne pożyczki oraz poręczenia dla przedsiębiorców;
środki krajowe dla pracodawców w ramach Urzędów Pracy;
indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 12 września 2018 r. (godz. 10-13:00)
w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, sala GOK.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 10 września 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania: TUTAJ
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

udostępnij ten post