Spotkanie informacyjno–konsultacyjne w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno–konsultacyjne w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.
Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna.

Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy.
Prosimy o wstępne robocze przygotowanie wniosków oraz biznesplanu w zakresie rozwoju działalności. Informacje dotyczące przygotowania wniosku oraz biznesplanu znajdują się na stronie:  https://trzykrajobrazy.pl/dokumenty-rozwoj/

Termin spotkania: 16 luty 2017 r.
Biuro LGD „ Trzy Krajobrazy”
Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłoszenia na spotkanie na adres
kontakt@trzykrajobrazy.pl
podając imię i nazwisko oraz nazwę przedsiębiorstwa
do dnia 14 lutego 2017 r.

Prowadzący spotkanie:
Pan Jarosław Zielonka
Pan Roman Grzyb

lp.Godz.Temat: Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna.
1.9.30 – 9.45Rejestracja
2.9.45- 10.00Przywitanie uczestników
3.10.00 – 11.00Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej
4.11.00 – 11.15Przerwa kawowa
5.11.15 – 12.30Pytania i odpowiedzi
6.12.30 – 13.00Lunch
7.13.00 – 15.00Konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna
8.15.00 – 15.15Przerwa kawowa
9.15.15 – 16.00Pytania i odpowiedzi

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post