Spotkanie informacyjno–konsultacyjne w zakresie utworzenia działalności gospodarczej

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie utworzenia działalności gospodarczej.
Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z  wnioskiem o utworzenie działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna.

 Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy.

Prosimy o wstępne robocze przygotowanie wniosków oraz biznesplanu w zakresie utworzenia działalności. Informacje dotyczące przygotowania wniosku oraz biznesplanu znajdują się na stronie: https://trzykrajobrazy.pl/dokumenty-tworzenie/

Termin spotkania: 16 listopada 2016 r.

Biuro LGD „ Trzy Krajobrazy”
Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłoszenia na spotkanie na adres kontakt@trzykrajobrazy.pl podając imię i nazwisko

do dnia 10 listopada 2016 r.

Prowadzący spotkanie:
Pani Joanna Zając,
Pan Roman Grzyb

lp.Godz.Temat: Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o utworzenie działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna.
1.9.30 – 9.45Rejestracja
2.9.45- 10.00Przywitanie uczestników
3.10.00 – 11.00Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o utworzenie działalności gospodarczej
4.11.00 – 11.15Przerwa kawowa
5.11.15 – 12.30Pytania i odpowiedzi
6.12.30 – 13.00Lunch
7.13.00 – 14.30Konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna
8.14.30 – 14.45Przerwa kawowa
9.14.45 – 16.00Pytania i odpowiedzi

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post