spotkania

Spotkanie konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej miejscowości, organizacji lub przedsiębiorstwa. To społeczność decyduje, w jaki sposób wykorzystać środki europejskie, ukierunkowane na najważniejsze sfery życia.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się cykl spotkań:

  1. Urząd gminy Trąbki Wielkie , w dniu 27-06-2022, w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie oraz gminy Kolbudy
  2. ŻOKIS – ośrodek kultury w Cedrach Wielkich, w dniu 28-06-2022 w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Cedry Wielkie oraz gminy Suchy Dąb
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, w dniu 29-06-2022, w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Pszczółki oraz gminy Pruszcz Gdański

Lokalna Strategia Rozwoju będzie obejmować obszar 6 gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.

Na spotkaniach pragniemy poddać konsultacjom analizę potrzeb rozwojowych i potencjał obszaru, a także analizę SWOT, która zidentyfikuje mocne i słabe strony obszaru, opracowaną na podstawie danych z różnych źródeł.

Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl w zakładce „Razem budujemy LSR 2021-2027” zostanie umieszczony projekt analizy SWOT wraz z formularzem uwag, gdzie będzie można wyrazić swoje zdanie lub uwagi do stworzonego projektu.

Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i propozycje.

Ze względu na ograniczenia technicznie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 czerwca 2022 r. na adres mailowy: biuro@trzykrajobrazy.pl, podając imię, nazwisko, podmiot, lub funkcję, gminę oraz termin spotkania.

Czekamy na Państwa!

udostępnij ten post