Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

flaga-ue.jpg
Leader.jpg
logo-trzykrajobrazy.png
prow-bez-bg.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Spotkanie kierowane jest do Parafii i Związków Wyznaniowych zdecydowanych do skorzystania z pomocy.

Termin spotkania: 22 maj 2017 r.
Biuro LGD „ Trzy Krajobrazy”
Ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres kontakt@trzykrajobrazy.pl
podając imię i nazwisko
lub bezpośrednio w biurze LGD
do dnia 19 maja 2017 r.

Prowadzący spotkanie: Pan Roman Grzyb

lp.Godz.Temat: Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem oraz omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru
1.9.30 – 9.45Rejestracja
2.9.45- 10.00Przywitanie uczestników
3.10.00 – 11.00Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem
4.11.00 – 11.45Pytania i odpowiedzi
5.11.45 – 12.00Przerwa kawowa
6.12.00 – 13.00Omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru
9.13.00 – 14.00Pytania i odpowiedzi

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy
Szkolna 5, Lędowo, 83-021 Wiślina Tel: 58 306 33 55
Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl

udostępnij ten post