rada

Spotkanie Refleksyjne – Ewaluacja 2018

Warsztat Refleksyjny za rok 2018

W piątek 25 stycznia 2019, w biurze LGD odbyło się spotkanie w ramach ewaluacji wewnętrznej. Przedstawiciele organów LGD, biura, beneficjentów oraz innych LGD prowadzili dyskusję na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, ewentualnych zmian i planów na przyszły rok.

W wyniku przedstawionej realizacji LSR i dyskusji zostały sformułowane wnioski i rekomendacje, które należy wdrożyć w najbliższym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym z przeprowadzonego spotkania.

Raport ze spotkania refleksyjnego 2018

udostępnij ten post