partnerow

Spotkanie z cyklu “Środa z Funduszami”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 6 lipca 2016 r. (w godz. 10:00-13:00) w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre – budynek Olivia Six, p. XII). Poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze wsparciem osób młodych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie z Funduszy Europejskich osób młodych na rynku pracy, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
  –  aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
  –  szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
  –  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa),
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 4 lipca 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Szczegóły spotkania (formularz zgłoszeniowy i program spotkania) znajdują się na stronie:
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-osob-mlodych-

udostępnij ten post