logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Statut i władze

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Emilia Grzyb – Prezes
 2. Halina Wrocławska – Wice Prezes Zarządu
 3. Łukasz Żarna – Członek Zarządu
 4. Iwona Dwojak – Członek Zarządu
 5. Ewa Knut – Członek Zarządu
 6. Danuta Janina Czerwińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Skiba Teodozja – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Izabela Radzymirska – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grażyna Badora – Członek Komisji Rewizyjnej

Rada

 1. Katarzyna Górska – mieszkaniec – Przewodnicząca Rady
 2. Paweł Jaworski – sektor gospodarczy – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Olga Laskowska – sektor władza publiczna
 4. Bożena Daszewska- sektor gospodarczy
 5. Rafał Bielawa – sektor gospodarczy
 6. Zdzisław Gurda – sektor gospodarczy
 7. Jolanta Lipińska – sektor społeczny
 8. Urszula Kuffel-Otlewska – sektor społeczny
 9. Dorota Kurkowska – sektor społeczny
 10. Szymon Benedyk – sektor władza publiczna

Statut