Szkolenie dla organizacji pozarządowych – inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące operacji inwestycyjnych w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowanej przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych

W trakcie spotkania:

  • powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie
  • poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego
  • jak skutecznie spełnić Lokalne kryteria wyboru

Dla kogo?

organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD “Trzy Krajobrazy” (stowarzyszenia, fundacje, KGW, itp.)

Kiedy?

8 sierpień 2018 r., w godz. 8.45-12:00.

Gdzie?

Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6

Spotkanie prowadzą: 

Roman Grzyb – Dyrektor biura LGD oraz Urszula Bastek – Specjalista ds. wdrażania LSR

 

Zgłoszenia, do 6 sierpnia 2018 r., proszę nadsyłać na adres:kontakt@trzykrajobrazy.pl lub składać osobiście w biurze LGD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania 

L.p. Godz.
1. 8.45 – 9.00 Rejestracja i przywitanie uczestników
2. 9.00 – 10.30 Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem aplikacyjnym – p. Urszula Bastek
3. 10.30 – 10.50 Przerwa kawowa
4. 10.50 – 12.00 Omówienie Lokalnych kryteriów wyboru operacji i załączników do wniosku aplikacyjnego – p. Roman Grzyb
5. 12.00  Zakończenie

udostępnij ten post