Szkolenie dla organizacji pozarządowych – inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę

Wpis opublikowano: 30 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące operacji inwestycyjnych w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowanej przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych

W trakcie spotkania:

  • powiemy jakie projekty mogą otrzymać wsparcie
  • poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego
  • jak skutecznie spełnić Lokalne kryteria wyboru

Dla kogo?

organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD “Trzy Krajobrazy” (stowarzyszenia, fundacje, KGW, itp.)

Kiedy?

8 sierpień 2018 r., w godz. 8.45-12:00.

Gdzie?

Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6

Spotkanie prowadzą: 

Roman Grzyb – Dyrektor biura LGD oraz Urszula Bastek – Specjalista ds. wdrażania LSR

 

Zgłoszenia, do 6 sierpnia 2018 r., proszę nadsyłać na adres:kontakt@trzykrajobrazy.pl lub składać osobiście w biurze LGD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania

L.p.  Godz.  
1. 8.45 – 9.00 Rejestracja i przywitanie uczestników
2. 9.00 – 10.30 Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem aplikacyjnym p. Urszula Bastek
3. 10.30 – 10.50 Przerwa kawowa
4. 10.50 – 12.00 Omówienie Lokalnych kryteriów wyboru operacji i załączników do wniosku aplikacyjnego – p. Roman Grzyb
5. 12.00  Zakończenie

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru