Szkolenie dla osób zdecydowanych utworzyć działalność gospodarczą

Wpis opublikowano: 5 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji związanych z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją. 

W trakcie spotkania:

  • powiemy jakie projekty mogą otrzymać premie
  • poruszymy zagadnienia dotyczące wniosku aplikacyjnego
  • dowiemy się jak konstruować biznesplan
  • zobaczymy atrakcje jednego z realizowanych obecnie projektów z zakresu rozwoju działalności

Kiedy?

18 lipca 2018 r.,w godz. 9.30-16:00.

Gdzie?

Muzeum “Stara Papiernia” przy ul. Michała Wołodyjowskiego 18, Łapino 

(teren Wytwórni Uszczelek “MORPAK”)

MAPA – Jak dojechać?

Spotkanie prowadzą: 

Roman Grzyb – Dyrektor biura LGD oraz Jarosław Zielonka – Doradca strategiczno-inwestycyjny

 

Zgłoszenia, do 17 lipca 2018 r., proszę nadsyłać na adres:kontakt@trzykrajobrazy.pl lub składać osobiście w biurze LGD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program spotkania

L.p.  Godz.  
1. 9.30 – 10.00 Rejestracja i przywitanie uczestników
2. 10.00 – 11.30 Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem aplikacyjnym p. Roman Grzyb
3. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
4. 11.45 – 12.30 Konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna – p. Jarosław Zielonka
5. 12.30 – 13.00 Lunch
6. 13.00 – 15.00 Konstruowanie biznesplanu – c.d.
7. 15.00 – 16.00 Wydarzenia studyjne: zwiedzanie muzeum „Stara Papiernia”, zapoznanie się z ośrodkiem i oferowanymi atrakcjami turystycznymi

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru