rada

Szkolenie z obsługi aplikacji elektronicznej oceny wniosków dla Członków Rady

LGD “Trzy Krajobrazy” zaprasza Członków Rady LGD na szkolenie w zakresie wybranych zagadnień z lokalnych kryteriów wyboru, procedur oceny wniosków, w tym warsztaty obsługi aplikacji, za pomocą których będzie prowadzona ocena wniosków.

Szkolenie wraz z warsztatami odbędzie się dnia 24 czerwca o godz. 16.30 w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina.

Po szkoleniu zostanie przeprowadzony test z wiedzy i umiejętności, który musi być zaliczony przez wszystkich Członków Rady LGD.

udostępnij ten post