IMG_20220531_105741936

Umowa na wsparcie przygotowawcze przyszłej LSR już podpisana!

W dniu 31-05-2022 Pani Prezes Emilia Grzyb oraz Wiceprezes Halina Wrocławska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim, w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę, dotyczącą realizacji wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014-2020.

Umowa otwiera bramę do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, czyli w nowym okresie programowania.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych działań w tym kierunku, szczególnie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych poszczególnych zagadnień przyszłej LSR.

W zakładce „Razem budujemy LSR 2021-2027” będziemy na bieżąco umieszczać informacje o spotkaniach, formularz uwag do dokumentów, a także innych informacji w procesie budowania LSR. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian, a także uwagi, które będą odnosić się do Strategii.

Poniżej zamieszamy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz opis procesu tworzenia LSR:

  1. Harmonogram spotkań konsultacyjnych
    2. Opis procesu tworzenia LSR

Zapraszamy!

udostępnij ten post