IMG_20240125_084317455

Umowa Ramowa podpisana!!!

W dniu 24 stycznia 2024 w Sali Niebo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zostały uroczyście podpisane umowy ramowe z LGD na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W imieniu LGD „Trzy Krajobrazy” umowę podpisali: Pani Prezes Emilia Grzyb oraz Łukasz Żarna – Członek Zarządu LGD.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”, w ramach umowy na realizację Strategii otrzymała ponad 6 200 000,00 Euro na rozwój obszaru 6 gmin powiatu gdańskiego. Środki pochodzą ze Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (EFRR oraz EFS+).

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią, w której zostały zawarte działania przeznaczone do realizacji przez beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszaru LGD, w ramach tej kwoty.

Zabieramy się do pracy! Jeszcze trochę formalności przed nami zanim ogłosimy pierwsze nabory, więc prosimy o cierpliwość:) i śledzenie na bieżąco naszej strony.

Link do Nowej LSR: https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2023/09/lsr-2021-2027-ostateczny-bs.pdf

udostępnij ten post