partnerow

UWAGA ! Zmiana terminu planowanych naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

– działania: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i zameldowanych na stałe lub czasowo na obszarze LGD

oraz

działania: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych na obszarze LGD

Planowany nowy termin naboru: 29 maj 2023 – 14 czerwiec 2023. Ogłoszenie o naborze ukaże się na naszej stronie www.trzykrajobrazy.pl.

Informujemy, iż termin naboru może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi na stronie www.trzykrajobrazy.pl w zakładce „Strefa beneficjenta”.

Prowadzimy dla państwa doradztwo bezpośrednie w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Uzgodnienie terminu doradztwa pod numerem: 58 306 33 55, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Prosimy także, aby przed spotkaniem zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi i na roboczo wypełnić wniosek wraz biznesplanem, aby doradztwo dotyczyło konkretnych zagadnień.

udostępnij ten post