nabory

Uwaga! Planowane nabory wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

–  działania: ” Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych” dla jednostek sektora finansów publicznych

– działania: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i zameldowanych na stałe lub czasowo na obszarze LGD

Planowany termin naboru: 30.11. – 13.12.2021. Ogłoszenie o naborze ukaże się  na naszej stronie www.trzykrajobrazy.pl.

Informujemy, iż termin naboru może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi w zakładce „Strefa beneficjenta”.

Prowadzimy także doradztwo bezpośrednie w biurze LGD, po uprzednim umówieniu się telefonicznie na spotkanie.

Prosimy także, aby przed spotkaniem zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi i na roboczo wypełnić wniosek wraz biznesplanem, aby doradztwo dotyczyło konkretnych zagadnień.

udostępnij ten post