partnerow

UWAGA!!!

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów została zakończona z powodu wyczerpania środków finansowych. Nie przewiduje się naborów wniosków w tym programie.

LGD jest na etapie przygotowywania się do realizacji następnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która nastąpi najwcześniej w drugiej połowie roku 2024.

Poniżej zamieszczamy dokument – LSR, z którym mogą Państwo się zapoznać i zaplanować działania na kolejne lata. Zachęcamy do lektury!

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

udostępnij ten post