DSC_5291

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze LGD „Trzy Krajobrazy”

W dniu 2.06.2022 w Mediatece, w Straszynie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”. W zebraniu uczestniczyło 31 członków. Zebranie rozpoczęło się o godz. 15.45. Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Panią Prezes LGD Emilię Grzyb, która przedstawiła sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia i realizacji LSR w latach 2016 – 2021. Członkowie LGD, szczególnie nowi, którzy niedawno przystąpili do stowarzyszenia, podczas prezentacji multimedialnej mieli okazję zapoznać się z działalnością Organów LGD,  w tym Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Teodozja Skiba przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności statutowej stowarzyszenia, po którym jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi LGD. W kolejnym punkcie jednogłośnie przyjęto zmiany w statucie, a następnie Pani Prezes podziękowała ustępującym członkom organów LGD. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyborów nowych władz LGD. Ponownie, na kolejną już 4 kadencję wybrano jednogłośnie na Prezesa Stowarzyszenia Panią Emilię Grzyb, przy dużym aplauzie wszystkich obecnych. Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Zarządu. Pan Dyrektor biura Roman Grzyb, przedstawił warunki, jakie muszą spełniać członkowie Organu Decyzyjnego, jakim jest Rada LGD i przystąpiono do wyborów. Szeregi wybranej Rady zasilili nowi, młodzi członkowie z sektora społecznego i gospodarczego. Na koniec wybrano Komisję Rewizyjną w dotychczasowym składzie.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes Emilia Grzyb  krótko przedstawiła czekające stowarzyszenie wyzwania w ramach realizacji przyszłej LSR na lata 2023-2029.  Pani Prezes podziękowała wszystkim gminom partnerskim za dotychczasową dobrą współpracę,  jak również wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie oraz pogratulowała nowo wybranym członkom wszystkich organów LGD, licząc na owocną i kreatywną współpracę. Po zakończeniu zebrania wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek.

udostępnij ten post