Relacja z wizyty studyjnej LGD z Litwy

Wpis opublikowano: 19 listopada 2014

W dniach 07-08 listopada 2014 na zaproszenie, LGD „Trzy Krajobrazy” gościła Lokalną Grupę Działania LAG „Joniŝkis” z północnej Litwy. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w realizacji lokalnej strategii rozwoju ze środków osi 4 LEADER PROW 2007-2013.

Dnia 7 listopada, w późnych godzinach wieczornych, zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z działalnością LGD, historią i specyfiką naszego obszaru oraz izbą regionalną, stworzoną w Lędowie. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: organizator spotkań Prezes Emilia Grzyb, Wiceprezes Halina Wrocławska, wójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska oraz pracownicy biura LGD. Ze strony delegacji litewskiej przybył Prezes LAG „Joniŝkis”, przedstawiciele władz powiatu oraz liderzy obszaru działania LAG. Efektem spotkania i wymiany doświadczeń było zaproszenie od LAG „Joniŝkis” do współpracy i rewizyty na wiosnę przyszłego roku na Litwie.

Dnia 8 listopada,  goście mieli również okazję zobaczyć przykładowy projekt zrealizowany ze środków LEADER – Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach, w której znajduje się również Muzeum Miodu. Spotkanie zainicjowała Prezes LGD „Trzy Krajobrazy”, we współpracy z Urzędem Gminy w Pszczółkach oraz pracownikami Biblioteki w Pszczółkach, którzy zaangażowali się w organizację spotkania i zapewnili delegacji niecodzienne atrakcje. Goście zapoznali się z działalnością Biblioteki oraz Muzeum Miodu, mieli okazję posmakować Miodu Pszczółkowskiego oraz stworzyć własną świeczkę z węzy.

Przedstawiciele LAG „Joniŝkis” po wizycie wyrazili wielkie uznanie dla naszych działań oraz szczęśliwie wrócili do domu pełni wrażeń.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru