DSC_6099

,,Nadwiślańską Trasą po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja realizująca wyjazd studyjny mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na  terenach wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” nr 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania ( w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Nawiązanie współpracy, aktywizacja społeczności lokalnej, wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dniu 29-09-2022 mieliśmy zaszczyt gościć na naszym obszarze Nadwiślańską Grupę Działania E.O.CENOMA ze Szczurowej z województwa małopolskiego. Grupa została powitana przez Panią Prezes Emilię Grzyb, w Starej Papierni w Łapinie. W spotkaniu uczestniczyli także członek Zarządu Pan Łukasz Żarna, Pan Mariusz Czerwiński, przedstawiciel Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska oraz przedstawiciele Biura LGD.

Dyrektor Biura LGD przedstawił nasz obszar działania, a także założenia i realizację LSR 2014-2020. Pani Prezes Nadwiślańskiej Grupy Teresa Sznajder również zaprezentowała region oraz przedstawiła realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Po  interesujących wystąpieniach, Pan Paweł Jaworski, właściciel Starej Papierni, a także beneficjent naszej LSR, oprowadził po Muzeum, pokazując ciekawą i bogatą historię tego obiektu. Następnie grupa odbyła podróż drezynami po urokliwej trasie z Łapina do Kolbud. Ponadto grupa skorzystała także z rowerów wodnych, pływając w górę rzeki Raduni.

Pozytywnie zmęczeni odpoczęli podczas pysznego żurku i kiełbaskach z grilla, do których przygrywali i gawędzili prawdziwi Kaszubi, opowiadając o tym interesującym regionie. Zwieńczeniem odpoczynku, było wspólne zażywanie tabaki w celach zdrowotnych.

Następnie uczestnicy wybrali się na wycieczkę historyczną po obszarze LGD. Podczas wyjazdu pasjonat historii tego obszaru pokazał różnorodność naszego regionu, od Wyżyny Gdańskiej po Żuławy Gdańskie. Pierwszym przystankiem był kościół w Krzywym Kole z XIV w., gdzie można podziwiać bogato zdobione polichromią stalle, w których zasiadali bogaci gospodarze w czasie nabożeństw. Kolejnym obiektem na trasie był dom podcieniowy w Miłocinie z XVIII w., charakterystyczny dla zabudowy architektonicznej Żuław Gdańskich.

Wracając do bazy uczestnicy zapoznali się ze specyfiką naszego obszaru, jego ciekawą historią, podziwiając krajobrazy Żuław Gdańskich jak i Wyżyny Gdańskiej.

Dziękujemy za bardzo mile spędzony czas i mamy nadzieję, że zaowocuje on przyszłą współpracą pomiędzy naszymi LGD.

udostępnij ten post