nabory

Wyniki naborów wniosków nr 3K/N1T1/10/2016 oraz 3K/N1T2/10/2016

„Zarząd LGD informuje, że dnia 21.11.2016 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się II posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach I naboru wniosków, skierowanego do Jednostek Sektora Finansów Publicznych, trwającym od 16.10 – 31.10.2016 r. na konkurs :

3K/N1T1/10/2016 –  Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych.

Do wiadomości załączamy:

  1. Lista Operacji zgodnych z LSR i z I ogłoszeniem o naborze – Projekty inwestycyjne
  2. Lista Operacji wybranych do finansowania: konkurs – Projekty inwestycyjne
  3. Lista Operacji niewybranych do finansowania: konkurs – Projekty inwestycyjne 

Równocześnie Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy”  informuje, że tego samego dnia  odbyło się także  II zebranie Rady LGD „Trzy Krajobrazy” w związku z oceną wniosków, skierowanego do Jednostek Sektora Finansów Publicznych na konkurs:

3K/N1T2/10/2016  – Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru

Do wiadomości załączamy:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR i z II ogłoszeniem o naborze – Imprezy markowe
  2. Lista Operacji wybranych do finansowania: konkurs – Imprezy markowe
  3. Lista Operacji niewybranych do finansowania: konkurs – Imprezy markowe 

Poniżej znajduje się również do pobrania protokół z II posiedzenia rady:

Protokół z II posiedzenie Rady LGD „Trzy Krajobrazy”

udostępnij ten post