nabory

Wyniki oceny naborów wniosków 8/2017, 9/2017 oraz 10/2017

Zarząd LGD informuje, że dnia 7.12.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IX posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów:

8/2017 –  Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru

Do wiadomości załączamy:

9/2017  – Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Do wiadomości załączamy:

10/2017  – Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną

Do wiadomości załączamy:

Poniżej znajduje się również do pobrania protokół z IX posiedzenia rady:

Protokół z IX Posiedzenia Rady LGD z dnia 07-12-2017

udostępnij ten post