nabory

Wyniki oceny naborów wniosków (nabory 6/2017 oraz 7/2017)

Zarząd LGD informuje, że dnia 08.05.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IV posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach dwóch naborów:

6/2017 – Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją

Do wiadomości załączamy:

7/2017  – Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją

Do wiadomości załączamy:

Poniżej znajduje się również do pobrania protokół z III posiedzenia rady:

Protokół z IV posiedzenia Rady

udostępnij ten post