nabory

Wyniki oceny naborów wniosków

Zarząd LGD informuje, że dnia 27.02.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się III posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów:

3/2017 –  Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

Do wiadomości załączamy:

4/2017  – Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją

Do wiadomości załączamy:

5/2017  – Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją

Do wiadomości załączamy:

Poniżej znajduje się również do pobrania protokół z III posiedzenia rady:

Protokół z III posiedzenia Rady (19 MB)

udostępnij ten post