rada

Wyniki oceny wniosków o pomoc, złożonych w ramach naborów 23/2021 i 24/2021

Szanowni Państwo,

w dniu 21-12-2021 odbyło się XV Posiedzenie Rady LGD, na którym dokonano oceny wniosków o pomoc, złożonych w ramach naborów 23/2021 oraz 24/2021.

Protokół z XV Posiedzenia Rady LGD

Wyniki oceny wniosków – nabór 23/2021 – „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.”

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju
Lista operacji wybranych do finansowania
Lista operacji niewybranych do finansowania

Wyniki oceny wniosków – nabór 24/2021 – „ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju
Lista operacji wybranych do finansowania
Lista operacji niewybranych do finansowania

udostępnij ten post