nabory

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naborów 21/2020 i 22/2020

Szanowni Państwo,

Dnia 23 października 2020 odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów 21/2020 oraz 22/2020.
Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia Rady LGD oraz wyniki tej oceny.

Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGD

Nabór 21/2020

Lista operacji zgodnych z LSR 21/2020
Lista operacji wybranych do finansowania 21/2020
Lista operacji niewybranych do finansowania 21/2020

Nabór 22/2020

Lista operacji zgodnych z LSR 22/2020
Lista operacji wybranych do finansowania 22/2020
Lista operacji niewybranych do finansowania 22/2020

udostępnij ten post