rada

XV Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Wiceprzewodniczący Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD oraz z Biurem LGD, zwołuje XV Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się 21.12.2021 r. o godz. 11.00, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naboru 23/2021 –  Tworzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją

oraz naboru 24/2021 – operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup de faworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych

udostępnij ten post