Z końmi po zdrowie – wspieramy zajęcia dla niepełnosprawnych

Wpis opublikowano: 27 sierpnia 2018

LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki organizują bezpłatne zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia pt. “Z końmi po zdrowie” będą realizowane w ramach programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów. 

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania psychoruchowego i społecznego poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Współorganizatorem jest Stajnia Ulkowy, która udostępni specjalnie przygotowane konie do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną hipoterapeutkę. Projekt ma zmienić trudną sytuację rodzin, ale przede wszystkim wpłynąć na przyszłe pokolenia doskonaląc umiejętności niepełnosprawnych osób. 

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, które ma służyć poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferach fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu hipoterapeutycznego. Hipoterapia może być wykonywana tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do tego rodzaju terapii lub aktywności ruchowej osoby niepełnosprawnej. 

Zajęcia odbędą się we wrześniu w Stajni Ulkowy.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru