Z-końmi-po-zdrowie

Z końmi po zdrowie – wspieramy zajęcia dla niepełnosprawnych

LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki organizują bezpłatne zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia pt. “Z końmi po zdrowie” będą realizowane w ramach programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania psychoruchowego i społecznego poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Współorganizatorem jest Stajnia Ulkowy, która udostępni specjalnie przygotowane konie do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną hipoterapeutkę. Projekt ma zmienić trudną sytuację rodzin, ale przede wszystkim wpłynąć na przyszłe pokolenia doskonaląc umiejętności niepełnosprawnych osób.

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, które ma służyć poprawie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferach fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu hipoterapeutycznego. Hipoterapia może być wykonywana tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do tego rodzaju terapii lub aktywności ruchowej osoby niepełnosprawnej.

Zajęcia odbędą się we wrześniu w Stajni Ulkowy.

udostępnij ten post