partnerow

Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym także analizy SWOT. Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl, a także na Facebooku, została zamieszczona analiza wraz z formularzem uwag, za pomocą którego mieszkańcy obszaru mogli zgłaszać wątpliwości. Przeprowadzono także badanie potrzeb i potencjału za pomocą ankiet internetowych.

Zebrane opinie na spotkaniach, podczas debaty, warsztatów i ankiet bezpośrednich, za pomocą formularza internetowego, zostały przeanalizowane przez Grupę Roboczą ds. LSR 2023-2029. Wypracowany projekt analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD został przedstawiony ekspertowi zewnętrznemu, który sformułował odpowiednie uwagi.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom obszaru LGD, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych i zapraszamy do współpracy w następnych etapach tworzenia LSR, które odbędą się w listopadzie.

Szczegóły i terminy spotkań i konsultacji zostaną umieszczone na stronie www.trzykrajobrazy.pl i Facebooku.

udostępnij ten post