tlum1

Zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo,

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych pn. „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowanych w ramach operacji „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców województwa pomorskiego i odbędą się 2 lutego 2023 r. w Gdańsku (Restauracja Winne Grono, ul. Mikołaja Kopernika 17a, 80-208 Gdańsk). Przewidywane godziny trwania warsztatów 9.30-16.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 


W programie wydarzenia m.in. :

  • Prezentacja ras rodzimych gęsi oraz świń, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Halina Bielińska, dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, prof. IŻ – Instytut Zootechniki PIB;
  • Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, jakim są rodzime rasy – Krzysztof Zieliński; 
  • Część praktyczna poprowadzona przez eksperta kulinarnego – Angelikę Chorąży.

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach  8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

– Paweł Radomski, tel. 666 081 341, e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl
– Piotr Moskała, tel. 666 081 118, e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

udostępnij ten post