IMG_20190626_131952731

Zatwierdzona LSR na dodatkowe środki

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o podpisaniu aneksu w sprawie dodatkowych środków na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w efekcie zrealizowania kamieni milowych wskaźników produktu i budżetu na rok 2018 na poziomie powyżej wymaganego minimum została uprawniona do ubiegania się o dodatkowe środki na realizację LSR.

Dodatkowe środki w wysokości 690 000,00 zł zostaną przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.
LGD planuje nabór na w/w środki na jesieni 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z LSR oraz harmonogramem naborów:

LSR 2019
harmonogram naborów złoty czerwiec 2019
harmonogram naborów euro czerwiec 2019

 

udostępnij ten post